Ola Vaagan Slåtten (f. 1967)
Telephone: +47 992 47 101
E-mail: ola@ovsk.no

Mi gamle hjemmeside finner du her

Anbefalte lenker:

http://www.amnesty.no/

http://www.thecolororange.net/uk/

http://www.leger-uten-grenser.no/

http://www.redcross.no/

http://www.sabima.no/

http://www.wwf.no/

http://www.oljekrisa.no/

http://www.naturvern.no/

http://www.naturmangfold.org/

http://www.eol.org/

http://www.lofotaksjonen.com/

http://www.gfbn.com/

http://www.earthcharterinaction.org/content/

www.idebanken.no

http://www.agenda21.no

http://www.distriktstorget.no/

http://www.theriksen.net

http://www.hohlwelt.com/portfolio/

http://www.turistforeningen.no/

http://www.aurland.com/

http://www.underdal.no/

http://home.online.no/~magn-fu/

http://www.tomfuruseth.com/

http://www.geilonaturfoto.com/

http://www.svana.no/

http://www.haarbergfoto.com/

http://www.mikkjelfonhus.no/

http://www.dirnat.no/

http://www.nina.no

http://scandlynx.nina.no/

http://www.bearproject.info/

http://www.viltskadesenter.no/

http://grimso.nvb.slu.se/

http://www.fjellrev.no/

http://www.villreinen.no/

http://www.villrein.no/

http://www.villreinfangst.no/no/index.php

http://www.bergenmuseum.uib.no/forskning/hardangervidda/

http://www.naturmangfoldaret.no/

http://www.digitaltfortalt.no/

http://www.oppland.no/Klimapark2469/

http://www.de5stora.com/

http://www.fvr.no/

http://www.fnf-nett.no/

http://www.framtiden.no/

http://www.fellesaksjonenforulv.org/

http://t-a.viddi.no/villmarksliv/

http://www.rovdyrportalen.no/

http://www.wildethics.org/

http://home.no/afeten/nordfjella/

http://www.storestolen.no/

http://www.ohjf.org/

http://www.hol-fjellstyre.no/

http://www.aurland-fjellstyre.no/

http://www.hardangerviddanett.no/kraekkja/

http://www.nordmannsslepa.no/

http://www.geiterygghytta.com/

http://www.hoegfjellsskolen.net/

http://www.rondeheim.no/

http://www.o-fagspatruljen.no/

http://www.ecotourismnorway.org/

http://ut.no/

http://www.nifab.no/

http://uit.no/nafkam

http://www.marcellohaugen.no/

http://www.sjaman.com/

http://www.saivu.com/web/index.php?giella1=nor

http://www.theworlddrum.com/

http://www.khm.uio.no/utstillinger2/amerika/praerien_og_slettene.html

http://no.wikipedia.org/wiki/Sjamanisme

http://www.infonuorra.no/faq-om-samene/130-hva-er-en-sjaman.html

http://www.one-people.com/

http://www.becomeselfaware.com/

http://www.livshjelp.no/index.html/

http://www.hundrearsmalene.no/

http://www.verdisamvirke.no/

http://nobelpeaceprize.org/nb_NO/home/

http://www.fnvlf.no/

http://www.norvetnet.no/

 

Lesetips

Kronikk om kylling og dyreplageri. Les mer

Forer bønder for hardt? Les mer

Villsau - aldri rovdyrtap? Les mer

Spelsau i sauedebatten. Les mer

Mer sauedebatt. Les mer

Ministeren ber sauenæringa rydde opp. Les mer

Stadig flere lam dør. Les mer

Gamle, sterkere saueraser? Les mer

Koselig i gamle tun. Les mer

Eksempler på miljøvennlig hyttebygging. Les mer


Aktuell debatt

Innlegg om nyansert debatt. Les mer

Mer om sauen. Les mer

Avslutning på rovdyrdebatt 2. Les mer

Avslutning på rovdyrdebatt 1. Les mer

Flere med i rovdyrdebatten. Les mer

Mitt svar nummer 3 i rovdyrdebatten. Les mer

Nye innspill i rovdyrdebatten - til meg. Les mer

Mitt svar nummer 2 i rovdyrdebatten. Les mer

Rovdyrdebatt. Les mer / svar til meg

Sau og rovdyr. Les mer / mitt svar

Mer om rovdyr. Les mer / svar til meg

Enighetsside om rovdyr/sau. Les mer

Midtøsten-debatt. Les mer

Om lammetap i fjøset. Les mer

Svar til min "Ærlig talt" om fossekall. Les mer

Lykkeønskning til Geilo Fjellandsby. Les mer

Svar på kronikk om bærekraftig turisme. Les mer

Om fjellkommuner: Framtidsdiskusjon? Les mer

Reaksjoner på fjellrev-refleksjonene. Les mer

Betraktninger om fjellrevstammen i Nordfjella. Les mer

Kronikk om folkekultur. Les mer

Innlegg om Amnesty. Les mer

Kronikk om lykke og forbruk. Les mer

Innlegg om nasjonalparkkommune-konseptet Les mer

Innlegg om energisparing Les mer

Innlegg om sauehold og ulike årsaker til tap Les mer

Kronikk nr. 2 om UNIFIL Les mer

Kronikk om UNIFIL Les mer

Naturvennlig forvaltning? Les mer

Om etiske veivalg (Hallingdølen) Les mer

Om fugleinfluensa Les mer

For eldre saker, klikk her


Fotos

Se arkeologi-bilder fra Hardangervidda 2007 på Flickr. Se her

Om meg

Av utdanning er jeg cand. polit med statsvitenskap, Midtøsten-Nord Afrika områdefag og Folkloristikk. Studiene gjennomførte jeg ved universitetene i Oslo og Bergen. Jeg har også utdanning som naturoppsyn fra Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Jeg har jobbet en del som frilansjournalist, redaktør og skribent siden 1985. Blant annet i russeavisen/skoleavisen, avisen Fremtiden og nettavisen Interpost, der jeg blant annet fulgte landslaget, ”Drillos”, i samarbeid med Henning Berg.

Jeg har også jobbet som informasjonsrådgiver, ved informasjonskontoret i Rikstrygdeverket, trygdedirektørens stab (sentralt i en virksomhet med vel 8000 ansatte), Prosjekt for inkluderende arbeidsliv (Ansvarlig i prosjekt for at det våren 2002 ble bygd opp et informasjonssystem for en helt ny landsdekkende tjeneste med enheter i alle fylker), var ellers redaktør for trygdeetatens blad Fokus, jobbet og med innføringen av fastlegeordningen, utviklingen av etablererrådgivningen Spør OSS på Internett og i brosjyreform, informasjon om statsbudsjettet/trygdebudsjettet, informasjonsrådgiving generelt, pressetiltak/-håndtering, journalistisk arbeid, brukerundersøkelser, serviceerklæringer, kampanjer, brosjyrer, nyhetsbrev, Web-prosjekter, samarbeid med andre egne enheter, direktorater, organisasjoner og departementer (inkl. politisk ledelse) med videre
.

I 2002 startet jeg OVS Kommunikasjon. I 2005 begynte jeg i Stiftelsen Idébanken, der jeg siden har jobbet i 100 prosent stilling.

Andre erfaringer:

Jeg har jobbet systematisk med selvutvikling siden 2005. Driver også med sang/stemmeutvikling. Har dessuten lest mye om mange ulike emner på egenhånd, for å utvide mine kunnskapsområder og ikke minst for å gå dypere i de områdene jeg er mest interessert i.

Brigaden i Nord-Norge, UNIFIL, UNPREDEP, Heimevernet

Fikk Nobels Fredspris med FN-styrkene i 1988

Valgt som leder av valgkomiteen i Støyforeningen og som ansattes representant i Idébankens styre 2009

Styremedlem i Foreningen for Offentlig Informasjon, FOI, Oslo/Akershus 1999

Delegat til konstituerende landsmøte i Kommunikasjonsforeningen 1999

Medlem av studentutvalget og instituttrådet ved Institutt for statsvitenskap 1989